הסכם ממון

הסכם ממון לידועים בציבור / עו"ד זהר באואר

 • הפסיקה קבעה כי חוק יחסי ממון, המסדיר את היחסים שבין בני זוג, לא יחול על "ידועים בציבור".
   
 • מאידך, ישנן פסיקות של בתי המשפט, אשר קבעו במרוצת השנים, כי "חזקת השיתוף" שחלה על בני זוג שהתחתנו לפני שנת 1973, כן חלה אף על "ידועים בציבור".
   
 • בעת החלת "חזקת השיתוף" עליהם, נטל ההוכחה שאכן היתה קיימת בפועל שותפות שכזו ביניהם, חלה על התובע.
   
 • העקרונות הבסיסיים לפיהם יש מקום לקבוע כי יחסי בני הזוג הינם אכן יחסים הניתנים להיות מוגדרים כיחסים של "ידועים בציבור", הינם:

  1. מערכת של קיום חיי משפחה.
  2. ניהול משק בית משותף.
   
 • בכל מקום בו ייטען ואף יוכח כי בני הזוג נמנעו מלהתחתן ולהינשא מרצונם החופשי, אך לא בשל מגבלות מוכחות כלשהן, כי אז נטל ומידת ההוכחה שהתובע והרוצה להסתמך על "חזקת השיתוף" יצטרך להוכיח, תהיה גדולה יותר.
  על התובע להוכיח במקרה זה כוונות אמיתיות ורציניות של שני בני הזוג לקיים אכן מערכת של שיתוף ביניהם.
   
 • ש': האם ניתן לאשר "הסכם" של "ידועים בציבור" בבית המשפט?
  ת': אכן כן.
  בית המשפט ייעתר ויאשר הסכם זה.
  אלא שבניגוד לאישור "הסכם ממון" של בני זוג נשואים אותו מאשר בית המשפט בהסתמכו על "חוק יחסי ממון", הרי שבמקרה של "ידועים בציבור", אישורו של ביהמ"ש יישען על חוק בית המשפט לענייני משפחה הקובע כי לבית המשפט סמכות לתת להסכם שכזה תוקף של פסק דין.

תחומי פעילות

חדש באתר:

עדותם של קרובי משפחה לפני מס' שנים התפרסם המקרה בו ב"מסדרון בית המשפט" בעיצומו של שמיעת הליך פלילי נערכה & 

חיים משותפים לאחר הגירושין בני זוג ערכו ביניהם "הסכם גירושין" והתגרשו. בשלב מסוים לאחר הגירושים הם שבו לחיות ביח …

הסכם בין שותפים – ביטוח ש… "כבר נאמר במקורותינו " הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו" אין שותפות אמיתית ללא הס …