חיים משותפים לאחר הגירושין


בני זוג ערכו ביניהם "הסכם גירושין" והתגרשו.
בשלב מסוים לאחר הגירושים הם שבו לחיות ביחד, מתוך מטרה לשקם את היחסים. אבל, כמו בחלק גדול מהמקרים, הניסיון לא צלח ושוב נקלעו היחסים למשבר, שהביא בסופו של דבר לפרידה שניה.

כעת התחילה המהומה: בזמנו, בהסכם הגירושין, נקבע כי דירת הצדדים תעבור בהגיע הילדים לגיל 18 לבעלות האישה, ועד למועד זה ובינתיים יועברו לה זכויות השימוש והחזקה בדירה.

אך כעת, "הודיע" הבעל כי הוא אינו עוזב את הדירה, אלא אם כן תוותר לו האישה על מחציתה.

לטענתו, עצם המגורים המשותפים, כמו גם קיום חיי משפחה מלאים ומושלמים (השניים אף לקחו ביחד הלוואת משכנתא לצורך שיפוץ הדירה) הביאו לידי כך שבעצם, הסכם הגירושין שנחתם על ידם, על כל התנאים וההתחייבויות שבו- בטל ומבוטל ולמעשה מעמדם כיום הוא כשל זוג נשוי.

מאידך, טענתה של האישה הסתמכה על הסעיף בחוק יחסי ממון הקובע כי על מנת לתת תוקף משפטי להסכם ממון יש לקבל את אישורו של בית המשפט לענייני משפחה, או בית הדין הדתי שלו נתונה הסמכות בענייני הנישואין והגירושין של בני הזוג.

טענה האישה כי חוק זה קובע כי גם כל שינוי של ההסכם, גם הוא מחייב אישורו של בית משפט או בית דין.

כאן השיב הבעל כי אמנם לאישורו של השינוי בהסכם דרוש אישור של בימ"ש, אך לא כן לגבי ביטולו של ההסכם, ולטענתו עצם החיים המשותפים לאחר הגירושין מהווים עילה מספקת לביטולו של ההסכם, על כל החיובים שנקבעו.

בית המשפט בחן את התכלית החקיקתית של המחוקק בענין זה.

לדעת ביהמ"ש הכוונה אכן היתה שבכל הסדר ממוני בין בני זוג יהיה טעון מעקב ופיקוח צמוד של ביהמ"ש או ביה"ד, הן בשלב בו מבקשים לכרות את ההסכם והן בשלב שבו הם מבקשים לשנותו או לבטלו, וזאת על מנת להבטיח שבני הזוג התקשרו בהסכם או ערכו את השינוי המבוקש בו בהסכמה חופשית כאשר הם מבינים את מלוא משמעות השינוי או הביטול.

גם במישור העובדתי העדיף ביהמ"ש את גרסת האישה כשקבע שהפירוד בין בני הזוג היה ממשי, ואלו מה שהיה לאחריו, היה ניסיון קצר לגור בצוותא-ניסיון כושל.
לפיכך נקבע, בענין זה, כי ההסכם בתוקף ועל הבעל לפנות את הדירה.

תחומי פעילות

חדש באתר:

עדותם של קרובי משפחה לפני מס' שנים התפרסם המקרה בו ב"מסדרון בית המשפט" בעיצומו של שמיעת הליך פלילי נערכה & 

חיים משותפים לאחר הגירושין בני זוג ערכו ביניהם "הסכם גירושין" והתגרשו. בשלב מסוים לאחר הגירושים הם שבו לחיות ביח …

הסכם בין שותפים – ביטוח ש… "כבר נאמר במקורותינו " הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו" אין שותפות אמיתית ללא הס …