תיווך

איסור על עריכת מסמכים משפטיים ע"י מתווכים, בעסקאות מקרקעין/עו"ד זהר באואר.
 
רבים ודאי נתקלו בסיטואציה בה ישבו לפגישה עם או אצל משרד תיווך והמתווך ברצונו (ואולי בלהיטותו) ל"סגור" את העסקה,הציע לצדדים לחתום מיד על זכרון דברים, וכ"שירות" ללקוח הוא אף שלף בו במקום נוסח של זכרון דברים ופעל להחתים את הצדדים על גביו.
האם פעילות ויוזמה זו של המתווך מותרת היא?.


על פי סע' 12 לחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו – 1966, חל איסור מפורש על מתווך במקרקעין לערוך מסמכים בעלי אופי משפטי במסגרתה של עסקת המקרקעין.
איסור זה הינו, איסור קוגנטי. כלומר: הצדדים אינם רשאים להתנות עליו ביניהם, והם אינם רשאים להסכים לפעול תוך וויתור על איסור מוחלט זה.
הסנקציה החלה על איסור זה והמנויה בסע' 15 לחוק המתווכים, הינה- שלילה מלאה של שכר המתווך. דהיינו: מתווך בעסקת מקרקעין אשר ינסח או יסייע בעריכת מסמך משפטי, בהקשר לעסקה במקרקעין, לא יקבל את שכרו בגין התיווך. בנוסף לסנקציה זו, קיימת גם סנקציה פלילית, הנוספת לאותה סנקציה המתוארת לעיל.

ובכן, מהו "מסמך משפטי" לצורך סעיף זה?,
מסמך משפטי הינו למשל: חוזה מכר ואף זיכרון דברים. בתי המשפט ראו בחומרה מקרה בו המתווך, או נציגו, בחרו להגיש מסמך משפטי ואשר היו בידיהם מספר ניסוחים לאותו מסמך ולא גילו זאת לצדדים. ראו לדוג' פסק דין קשתות ייעוץ ושיווק נדל"ן בע"מ נ' דוד שמעון תא (חיפה) 1966/05. הסיבה להחמרה זו הינה, החלפת שיקול הדעת מצד המתווך או נציגו כלפי הצדדים לעסקה. בנוסף לכך, קיים חשש כי המתווך יציג לצדדים לעסקה, נוסח המתאים לצרכיו, גם אם ללא קשר בטובת הצדדים.
כמו כן, לעיתים המתווכים משמיטים בכוונה את הכותרות המשפטיות למסמכים אותם הם מציגים לצדדים. לכן ההכרעה בגין השאלה מהו "מסמך משפטי", עוברת להכרעתו של בית המשפט.

יש לשים לב כי אדם הבוחר להשתמש במתווך על מנת למכור את דירתו, ומאפשר לאותו המתווך להציג הן בפניו והן בפני קונה פוטנציאלי מסמך משפטי, הרי שגם הוא חשוף לסנקציה. כלומר, על פי הפרקטיקה הנוהגת, ובמידה והסכסוך יגיע לבית המשפט, ישלם המוכר עבור הוצאות המשפט של אותו קונה פוטנציאלי.
 
 
תוכן מאמר זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן ע"י עו"ד.

תחומי פעילות

חדש באתר:

עדותם של קרובי משפחה לפני מס' שנים התפרסם המקרה בו ב"מסדרון בית המשפט" בעיצומו של שמיעת הליך פלילי נערכה & 

חיים משותפים לאחר הגירושין בני זוג ערכו ביניהם "הסכם גירושין" והתגרשו. בשלב מסוים לאחר הגירושים הם שבו לחיות ביח …

הסכם בין שותפים – ביטוח ש… "כבר נאמר במקורותינו " הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו" אין שותפות אמיתית ללא הס …